Waarom onderzoekskosten?

Het opsporen van fouten kost soms veel tijd.Daar komt nog bij sommige apparaten alleen zo nu en dan hun storing ( klacht)  vertonen.Het betreffende apparaat moet worden uitgekast,waarna verschillende metingen worden gedaan.

Soms moet eerst een onderdeel worden vervangen om het eindresultaat te controloleren. ( proefdraaien )Vaak wordt het apparaat eerst ( provisorisch ) gerepareerd en getest.Daarna kan er een prijsopgave worden gemaakt.Na uw akkoord vind er verdere reparatie plaats.Waarom? Om er zo goed mogelijk van overtuigd te zijn dat de reparatie goed is uitgevoerd.

Mocht u toch besluiten het apparaat niet te laten repareren,dan zult u begrijpen dat wij enige vergoeding vragen voor de gedane werkzaamheden ( tijd).Deze kleine vergoeding staat niet altijd in verhouding tot de werkelijk gemaakte kosten en tijd.

Wij vragen u de vastgestelde onderzoekskosten vooraf te voldoen.Dit bedrag wordt verrekent met de reparatie kosten.De reparatie kosten worden  dus niet hoger.

Mocht het apparaat niet binnen 1 mnd na gereedmelding worden opgehaald, dan wordt het door ons afgevoerd.

Onderzoekskosten  € 40,00 per ( groot ) apparaat

autosleutels               € 15,00 per sleutel  testen en kostenopgave

                                                        ( eventueel te  verhogen met verzendkosten )